» Εκδηλώσεις

Το Γραφείο μας διοργάνωσε Ενημερωτική Συνάντηση Διευθυντών στις 20 Οκτωβρίου 2008 που φιλοξενήθηκε στο 11ο Γυμνάσιο Νίκαιας.  Σκοπός της ήταν η ενημέρωση των Διευθυντών μας πάνω στα θέματα της ανίχνευσης των μαθησιακών δυσκολιών, της υποστήριξης των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και τους τρόπους αξιολόγησής τους. 

Είχαν προσκληθεί και μίλησαν εκ μέρους του Κέντρου Προστασίας Παιδιών «Μιχαλήνειο» οι κ.κ. Ορφανού Σταυρούλα, Διοικητική Διευθύντρια και Κοινωνική Λειτουργός, Παπανικολάου Καλλιόπη, Σχολική Ψυχολόγος και Μελίστα Παναγιώτα, Κοινωνική Λειτουργός.  Αναπτύχθηκαν τα εξής θέματα:

  1. Μαθησιακές Δυσκολίες στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση: Βασικές νομοθετικές διατάξεις
  2. Ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες
  3. Ευαισθητοποίηση, ενημέρωση και συνεργασια εκπαιδευτικών-γονέων:  Βασικά κριτήρια ουσιαστικής παρέμβασης των ειδικών θεραπευτών στα πλαίσια του σχολείου
  4. Υποστηρικτικές δομές της εκπαίδευσης στον τομέα της ειδικής αγωγής (ΚΔΑΥ, Ιατροπαιδαγωγικά Κέντρα, κ.λπ.) Στατιστικά στοιχεία
  5. Ενημέρωση για το έργο του Κ.Π.Π. «Μιχαλήνειο»
  6. Στόχοι των Ιατροπαιδαγωγικών Κέντρων στα πλαίσια του σχολείου
  7. Προτάσεις για αναβάθμιση της λειτουργίας του σχολείου και στήριξης των μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες

 

Την Ενημερωτική Συνάντηση τίμησαν με την παρουσία τους ο κ. Λεωνίδας Τσουμπελής, Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ04, η κ. Δήμητρα Γουρδομιχάλη, Σχολική Σύμβουλος ΠΕ 15 και η κ. Φραγκίσκη-Ειρήνη Σταυράκη, Υπεύθυνη του Γραφείου Αγωγής Υγείας της Δ/νσης Δ.Ε. Πειραιά.